රාවණා රජු

By dahamsev

ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වන්නට වසර දෙදහස් පන්සියයකටත් වැඩි දුරාතීත කාලයකදී අප රට පාලනය කළ යක්ෂ ගෝත්‍රික රජු…

දඩුමොණරය

By dahamsev

  අද දවසේ බොහෝ අයගේ අවධානයට ලක්වන පුෂ්පිකය හෙවත් දඬුමොණරය යනු රාවණාගේ නිල රථය ලෙස සැලකේ. දැවයෙන් නිම කරන ලද…

ආපසු හැරී බලමු

By dahamsev

ජපානවාසී, සුදුහුම්පොළ විමලසාර හිමි නතේන හෝති ධම්මට්ඨෝ යේ නත්ථං සහසා නයේ යෝච අසීං අන්ථනත්ථංච උභෝ නිචිජෙය්‍ය පණ්ඩිතො ධම්මපදය අර්ථය –…